Produktové rady

Novinky & Aktuality

Mimoriadna situácia !

17.03.2020
Spoločnosť NITRAWEX spol. s r. o si Vás z dôvodu potvrdeného výskytu Koronavírusu 2019-nCOV na území Slovenskej republiky dovoľuje požiadať o súčinnosť pri zavedení opatrení na zabránenie jeho prípadného infikovania a následného šírenia v areáli spoločnosti NITRAWEX spol. s r. o..

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

29.01.2020

Obstarávateľ:  NITRAWEX spol. s r.o.; 

Názov zákazky: Rekonštrukcia výrobnej budovy- NITRAWEX spol. s r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia výrobnej budovy podľa technickej špecifikácie a výkazu výmer.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.09.2020, 15:00 hod.

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

09.01.2020
V týchto dňoch naša spoločnosť spustila projekt zníženia energetickej náročnosti. Cieľom projektu je zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií. Tento projekt je vykonávaný v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" s prioritnou osou energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Tento projekt finančne podporila Európska únia. 
 
 

Spustenie výroby studničných hrdlových závitových rúr NS

25.03.2018
Spustenie výroby PVC-U pažníc a štrbinových filtrov pre paženie vŕtaných studní. Pažnice a filtre sú vybavené závitovým hrdlovým spojom

Spustenie výroby studničných bezhrdlových závitových rúr UT

09.10.2017
Spustenie výroby PVC-U plných a perforovaných studničných rúr pre paženie vŕtaných studní vybavených bezhrdlovým zapusteným závitovým spojom  

ADPP Česká republika a Slovensko

14.03.2017

Poslaním tejto asociácie je spoločne rozvíjať presadzovanie a používanie kvalitných plastových potrubných systémov v Českej republike a na Slovensku. 

Začiatok výroby špeciálnych plnostenných rúr

17.01.2017
Začiatok výroby špeciálnych plnostenných rúr tunelového tvaru pre odvodnenie v dopravnom a podzemnom staviteľstve.

NITRAWEX spol. s r. o.
Chrenovská 1506/32
949 01 Nitra
Slovensko

ADPP

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x