Ostatné

Ostatné

Zhodnocovanie odpadov:

Obvodný úrad životného prostredia 

Rozhodnutie o zmene adresy sídla spoločnosti:

Rozhodnutie Okresný Úrad Topoľčany 

 

Zníženie energetickej náročnosti podniku NITRAWEX  spol. s r. o.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 

Mimoriadna situácia. Informácie pre prepravcov.

Informačný leták pohybu po areály spoločnostni NITRAWEX spol. s r. o. 

 

Zníženie energetickej náročnosti v podniku NITRAWEX spol. s r. o., číslo ITMS 2014+: NFP310040S720. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pdf 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk September 2020 pdf 

 

 

NITRAWEX spol. s r. o.
Chrenovská 1506/32
949 01 Nitra
Slovensko

ADPP

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x