O nás

O nás

Kto sme?

Kto sme?

Sme moderná, stabilná a dôveryhodná firma pre našich obchodných partnerov a zamestnancov, s pevným postavením na trhu s plastovými potrubiami. V našej firme vieme, že vyspelosť, inovatívnosť a modernosť výrobných technológii je podstatnou a nutnou súčasťou kvality výsledného výrobku. Spolu s technológiami kladieme dôraz na kvalitu použitých materiálov. Naše vedomosti, flexibilitu, ochotu a vyššie spomínané aspekty premieňame v kvalitné výrobky a dlhodobú udržateľnosť našich cieľov.

 

Poslanie

Poslanie

Naše poslanie je vyrábať rúry a tým dopĺňať sortiment potrubných systémov našich zákazníkov či už v stavebnom alebo priemyselnom sektore. Výrobný program vieme flexibilne rozširovať a prispôsobovať potrebám požadovaných aplikácií a požiadavkám zákazníkov.Kapacity výroby neustále zvyšujeme a tým ponúkame väčšie spektrum produktov naším obchodným partnerom.

 

Kto sú naši partneri?

Kto sú naši partneri?

Našimi partnermi sú domáce i zahraničné veľkoobchodné spoločnosti, stavebné firmy, firmy ponúkajúce kompletné riešenia pre inžinierske siete a technické vybavenie budov. Ďalším okruhom zákazníkov sú výrobné spoločnosti, ktoré využívajú naše výrobky v priemyselnom sektore.

 

Cieľ

Cieľ

Byť našim zákazníkom dlhodobým a stabilným partnerom s jasnou stratégiou a perspektívou. Svoju činnosť vykonávať tvorivo s dôrazom na kvalitu, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Vytvárať motivačné pracovné prostredie, zamestnávať kvalitných a lojálnych pracovníkov, zvyšovať ich odbornosť. Naplniť strojovú kapacitu výroby a investovať do nových technológií a tým sa neustále s našimi partnermi posúvať napred.

NITRAWEX spol. s r. o.
Chrenovská 1506/32
949 01 Nitra
Slovensko

ADPP

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x