Produktové rady

PVC-U hladké kanalizačné potrubia viacvrstvé podľa EN 1401-1 a EN 13476-2 kruhovej tuhosti SN12

Materiál PVC-U je v oblasti kanalizácie dominantným a najstarším materiálom a túto dominanciu si dlhodobo zachováva aj po nástupe iných materiálov. Podľa renomovaných štúdii majú kanalizačné siete tvorené PVC potrubiami životnosť viac ako 100 rokov. Potrubia z PVC sa vyznačujú tvarovou stálosťou, odolnosťou voči pozdĺžnym priehybom, dokonale hladkým povrchom a vysokým pevnostným modulom PVC. Tak isto sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči oderu a len polovičnou teplotnou rozťažnosťou v porovnaní s materiálmi ako je PE a PP. PVC potrubné systému majú väčšiu požiarnu odolnosti ako ostatné termoplasty. V PVC potrubiach sa pri montáži objavuje až o 6 krát menej chybných spojov ako u ostatných materiáloch. Všetky tieto vlastnosti zaručujú dlhodobú stabilitu a priaznivú rovnováhu medzi pružnosťou a pevnosťou.

PVC-U hladké kanalizačné potrubia viacvrstvé podľa EN 1401-1 a EN 13476-2 kruhovej tuhosti SN12

  • Kompaktná rúra s vysokou kruhovou tuhosťou.
  • Koextrúzna trojvrstvátechnológia
  • Vyrábané v priemeroch 160 až 315 mm
  • Extrémna odolnosť voči nárazu
  • Extrémne zaťažiteľné rúry

Všetky vyrabané rúry spĺňajú potrebné technické a zákonné požiadavky.Svojou vysokou tvrdosťou odolavajú vtlačovaniu rôznych častíc ktoré sa nachádzajú v zemi.

  • Rúry sú vybavenéštandartne tesniacim krúžkom z elastomeru (SBR). V prípade potreby je možné rúry vybaviť krúžkami z materiálu NBR pre zvýšenie odolnosti potrubných systémov.
  • Dĺžky rúr je možné upraviť podľa požiadavok
  • Okrem vonkajšieho popisu rúry(v daných intervaloch a rozsahoch) je možnérúry vybaviť vnútorným popisom výrobcu (platí pre priemery 200, 250 a 315 mm) ktorý slúži pre kamerové inšpekcie v už postavených kanalizačných sieťach. Tento popis slúži ako kontrola zámeny kvalitného potrubia za lacnejšie a menej kvalitné varianty.
  • Rúry je možné vybaviť dorazovým pruhom (platí pre priemery 200, 250 a 315 mm). Keďže spájanie rúr o veľkých priemeroch, dĺžkach a kruhových tuhostiach je v stavebných podmienkach niekedy náročné, vieme rúry vybaviť dorazovým pruhom ktorý slúži ako indikátor dostatočného zasunutia hrdlového spoja.

Kontakt

NITRAWEX spol. s r. o.
Chrenovská 1506/32
949 01 Nitra
Slovensko

ADPP

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x